• slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

විශේෂ පුවත්

උතුරු පළාතේ කිලිනොච්චිය වනජීවී සහකාර අධ්‍යක්ෂ කලාපයේ ඉදි කළ චුන්ඩිකුලම් සංචාරක නිවාසය දෙසැම්බර් මස 21 වැනි දින වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ ඇමති ගාමිණී විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරිණි.

 

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ යහපත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන උදාවූ 2014 වර්ෂයේ දී සාමයේ නව අරුණලු සමඟ පිබිදෙන උතුරු පළාතේ යාපනය අර්ධද්වීපය සංක්‍රමණික පක්ෂීන්ගේ සුන්දර ලැගුම්හලකි.

 

චුන්ඩිකුලම් අභය භූමිය අවට මුහුදු සීමාවෙහි පවතින කොරල්පර, ඩෙල්ෆ් දූපත නිවහන කරගත් වල් අශ්වයන්, වනජීවී රක්ෂිත ආශ්‍රිත සංචාරක පරිසරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් චුන්ඩිකුලම් සංචාරක නිවාසය විවෘත කරන ලදී.වනජීවී සංරක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එච්.ඩී. රත්නායක, අධ්‍යක්ෂ (මෙහෙයුම්) ඩබ්.එස්.කේ. පතිරත්න, කිලිනොච්චි නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමා සහ 55 වැනි සේනාංකයේ සේනාංකාධිපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරිහූ රැසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

 

සංචාරක නිවාසය වෙන් කරවා ගැනීමබත්තරමුල්ල 811/ඒ, ජයන්තිපුර පාරේ පිහිටි වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් සිදු කර ගත හැකිය. 011 – 2888585 අමතා වැඩි විස්තර ලබාගත හැක.

ක්ෂේත්‍රයේ
 
 
submit-your-complain

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය

දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සහ ඊට සමගාමීව සංවර්ධන වැඩසටහන් සෑම වර්ෂයක් පාසාම දිවයිනේ විවිධ...


තව දුරටත් කියවන්න...
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරී තනතුරු වල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැනට...


තව දුරටත් කියවන්න...